OPEN ARCHIVES OF KAUNAS
1939

Kaunas Sports Hall

Video by students of Vytautas Magnus University:
Justė Balytaitė, Monika Žekaitė, Agnė Muškietaitė, Kristina Jazdauskaitė, Natalija Žėkaitė.

Please press play on the image for a preview.