OPEN ARCHIVES OF KAUNAS

Oakwood Park

Memories about Oakwood Park by people of Kaunas.

Video by students of Vytautas Magnus University: Justė Balytaitė, Monika Žekaitė, Agnė Muškietaitė, Kristina Jazdauskaitė, Natalija Žėkaitė.

Please press play on the image for a preview.