Laisvieji Kauno archyvai

Apie projektą


www.atmintiesvietos.lt - tai interaktyvi Kauno miesto kolektyvinės atminties saugykla, skirta šio miesto mylėtojams, jo istorijos entuziastams, studentams, mokslininkams ir visiems tiems, kas domisi Kauno istorija ir dabartimi, kam šis miestas tapo svarbia gyvenimo dalimi. Šiame tinklalapyje Kauno miesto urbanistinis peizažas pristatomas kaip kolektyvinės atminties žemėlapis, kuriame materialios atminties formos - pastatai, gatvės, kiemai, skverai, paminklai, muziejai, viešosios erdvės ir t.t. - leidžia atskleisti paslėptą ar pamirštą praeitį.

Gyvename pasaulyje, kuriame viešpatauja atmintis. Pierre Nora

Tinklalapyje kaupiami moksliniai, publicistiniai, literatūriniai tekstai bei tyrimai, meniniai ir tiriamieji projektai, fotografijos, vaizdo ir garso įrašai, kuriamas virtualus atminties vietų žemėlapis. Tačiau didžiausia šios duombazės vertybė - individualūs miestiečių atsiminimai ir pasakojimai. Šios mikroistorijos, dažnai kylančios iš stiprių emocinių šaltinių, kaip niekas kitas gali mus susieti su miesto, vietos istorija, praeitį susieti su dabartimi. Tik per pasakojimus miestas tampa gyva atmintimi, o jo erdvės - apgyvendintos. Šios materialios vietos formuoja kolektyvinę atmintį, jose slypi mūsų tapatybės paslaptis, atsakymas į klausimus: kas mes esame? Ir būtent todėl šiame projekte mums yra įdomiau ne istoriniai faktai, ne "aš žinau, kad...", o "aš prisimenu, kai...".

Atminties duombazes bei interaktyvius tinklalapius turi daugelis pasaulio miestų, kvartalų, bendruomenių, kurias vienija bendra istorinė, kolektyvinė, kultūrinė ar kt. atmintis. Tokios skaitmeninės atminties platformos sukūrimas Kaune ne tik leis jos vartotojams kurti jungtis tarp asmeninių patirčių ir miesto kultūros paveldo, bet ir skatins susidomėjimą miesto atmintimi, pasididžiavimą savo miesto istorija. Tikimės, kad šis projektas taps ne tik miesto atminties įamžinimo, praeities liudijimų archyvavimo vieta, bet ir aktyvi miesto pokyčių, vizijų, pilietinių iniciatyvų, lūkesčių ir kolektyvinės miestiečių vaizduotės įkvėpimo platforma, padedanti kurti šio miesto ateitį.

Mūsų atmintį sąlygoja erdviniai nuorodų taškai: tam tikros vietos, aikštės, pastatai, gatvės, kurie mums suteikia atspirtį ir leidžia įtvirtinti prisiminimus. Materialūs šių vietų pasikeitimai lemia ir esminius atminties pokyčius, kartais net jos išnykimą. Gérôme Truc

Šis projektas neturi pabaigos, todėl jo rengėjai nuolat kaupia virtualų Kauno miesto atminties archyvą: fotografijas, filmuotą medžiagą, interviu su miestiečiais, mokslo publikacijas, meninių projektų dokumentaciją. Tačiau svarbiausi jame - miestiečių įrašai. Tapkite šio virtualaus archyvo bendraautoriais ir siųskite savo atsiminimus apie jums svarbias miesto vietas, įvykius, šventes ir pan. Atsiminimus galite siųsti adresu info@atmintiesvietos.lt arba pasinaudoti specialiai tam sukurta virtualia anketa.

Taip pat prie svetainės kūrimo kviečiame prisijungti mokslininkus, tyrėjus, menininkus bei Kauno miesto atminties institucijas - muziejus, archyvus, bibliotekas ir kt.

Projekto komanda:

Daiva Citvarienė-Price, projekto vadovė

Ana Čižauskienė, projekto koordinatorė

Justina Petrulionytė-Sabonienė, projekto koordinatorė