Laisvieji Kauno archyvai

Sąlygos


Palikdami savo įrašą, Jūs pareiškiate ir patvirtinate, kad skaitėte ir supratote šias Tinklalapio naudojimo sąlygas (toliau – Sąlygos) ir sutinkate su tuo, kad jos Jums yra privalomos bei įsipareigojate jų laikytis. Tinklalapis pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Sąlygas, taip pat keisti, modifikuoti, pridėti, pašalinti, nepratęsti, panaikinti ar nutraukti bet kurią Tinklalapio ir (ar) Tinklalapio paslaugų dalį. Jeigu Tinklalapis ar Sąlygos keičiamos, Tinklalapyje bus pranešta apie pasikeitimus. Toliau naudodamiesi Tinklalapiu ir/ar Tinklalapio paslaugomis po Sąlygų ir/ar Tinklalapio pakeitimo, Jūs parodote, kad sutinkate su pakeitimais. Jeigu Sąlygų ir/ar Tinklalapio pakeitimai Jums nepriimtini, Jūs galite pasirinkti nebesinaudoti Tinklalapiu ar Paslaugomis.

Kiekvienas Tinklalapio naudotojas turi teisę publikuoti savo įrašą, naudodamas tam sukurta elektronine forma. Jūsų duomenų pateikimas atsiminimo pateikimo metu bus laikomas Jūsų sutikimu, kad VšĮ „Atminties vietos“ (Įmonės kodas 303384908, Karaliaus Mindaugo pr. 29-20, LT-44299 Kaunas) tvarkytų Jūsų asmens duomenis. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi atsiminimo publikavimo tikslais ir nebus teikiami kitoms įstaigoms. Informuojame, jog Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis bei nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Jeigu Tinklalapyje publikuojate atsiminimą, tokiu būdu suteikiate teisę Tinklalapio sklaidai nemokamai naudoti, viešai rodyti ir skelbti Jūsų pateiktus tekstus, atvaizdus, garso įrašus naudojant bet kokias sklaidos formas, medijas ir technologijas.

Tinklalapis pasilieka teisę nepublikuoti Jūsų atsiminimo, jeigu jo turinys: 1) pažeidžia bet kokias trečiųjų šalių teises; 2) skatina veiklą, kuri prieštarauja įstatymams ar sukelia civilinę atsakomybę; 3) yra neteisingi, klaidinantys ar apgaulingi; 4) turi įžeidžiančio, nepadoraus, pornografinio ar vulgaraus turinio; 5) skatina diskriminaciją, rasizmą, nepakantumą, užgauliojimus ar žalą bet kokiai individų grupei; 6) turi smurtinio ar smurtą skatinančio turinio; 7) daro žalą nepilnamečiams; 8) skatina nelegalią ar kenksmingą veiklą.