Laisvieji Kauno archyvai

Atminties biuras: Pulerevičių šeima

Žydų tautybės Jehezkelis Pulerevičius buvo poetas, „Siono kalinių“ himno autorius.
Jehezkelis gimė 1914 m. Joniškyje, Lietuvoje. Baigė Tarbut hebrajų gimnaziją Šiauliuose, kur įgijo hebrajų kalbos ir sionistinį išsilavinimą. Nuo 1928 m. veikė Beitaro jaunimo federacijoje, o 1932–1933 m. jai vadovavo. Palaikė idėją sukurti Izraelio valstybę.

Persikėlęs gyventi į Kauną buvo Beitaro federacijos Lietuvoje narys, studijavo chemiją Lietuvos universitete.
1939 m. Kaune Jehezkelis su žmona Ella susilaukė sūnaus – Jakovo Šabi Maor Pulerevičiaus. Tėvai berniuką pavadino Šabi kovotojo už Izraelio žemę Šlomo Ben-Josefo atminimui. Antrąjį – Jokūbo –vardą suteikė Jokūbo Razo, kuris buvo vienas iš Etzelio didvyrių, garbei. Kaune berniukas buvo vadinamas Jašos vardu. Pulerevičių šeimoje buvo kalbama jidiš ir hebrajų kalbomis.

Sovietams okupavus Lietuvą, Jehezkelis buvo išvarytas iš universiteto. 1941 m. jis buvo areštuotas už sionistinę veiklą, nuteistas 10 metų kalėjimo ir visam gyvenimui ištremtas į Sibirą kartu su šeima – žmona Ella ir mažamečiu sūnumi Šabi, žmonos motina ir seserimi. Sibire gimė Ellos sesers sūnus Gabi Tamir, kuris išliko vienas artimiausių šeimos žmonių.

Jehezkelis iš kalėjimo Sibire išleistas 1954 m. ir tik 1956 m. kartu su žmona ir sūnumi grįžo į Lietuvą.
Sūnus Šabi čia labai greitai pramoko lietuvių kalbos, baigė Kauno medicinos universitetą.

Jehezkelis Pulerevičius buvo vienas pirmųjų, kurie išdrįso prašyti leidimo imigruoti į Izraelį. Jį gavo tik po devynerių metų ir 1965 m. ten išvyko.
Nuo tos dienos, kai Pulerevičiai atvyko į Izraelį, Jehezkelis atsidavė viešiesiems darbams. 1969 m. kartu su draugais įkūrė organizaciją „Siono kaliniai“ ir buvo tos organizacijos pirmininkas. Išleido 7 poezijos ir prozos knygas, pavyzdžiui, Ilgos mirties trumpos istorijos (1974), paremtą patirtimi Sibire.

Jehezkelio sūnus Šabi 1966 m. buvo pašauktas į Izraelio kariuomenę, tarnavo karo laivyne kaip leitenantas gydytojas. 1968 m. paskutinę minutę jam teko pakeisti gydytoją povandeniniame laive „Dakar“, kuris buvo nuskandintas rytiniame Viduržemio jūros baseine. Šabi žuvo eidamas pareigas vos 29 metų amžiaus. Laivo liekanos rastos tik 1999 m.

Po sūnaus žūties Jehezkelis pakeitė savo vardą ir tapo Avi Šabi Maor.
Šabi vardas įrašytas Jortzait, Hercelio kalne Jeruzalėje, skirtame dingusiems asmenims. Taip pat Izraelyje yra jo vardu pavadinta gatvė, pastatytas paminklas.

-

Dėkojame Bellai Shirin ir Rozai Litay, kurios papasakojo apie Pulerevičių šeimą ir Gabi Tamir, kuris pasidalino archyvinėmis šeimos nuotraukomis


Atminties biuras
2020 m. pavasaris