Laisvieji Kauno archyvai

„Vieno daikto istorijos“

Projektą įgyvendina viešoji įstaiga „Inovatyvūs kūrybiniai projektai“.

Knyga „Vieno daikto istorijos“

Daugelis žmonių, kaip aš arba Jūs, kur tamsiame savo namų spintos kamputyje ar dulkėtoje pastogėje laikome po kokį brangų, iš senolių paveldėtą daiktą, su kuriuo niekaip nenorime atsisveikinti: rankomis austą drobinę lovatiesę, seną medinį laikrodį, kurio dūžių namuose jau niekas nebenori klausytis, šimtametį ąžuolinį bufetą, visų šeimos įvykių liudininką, spalvotais siūlais siuvinėtą staltiesę, medinį namų rakandą ar šeimos fotografijų albumą su pageltonijusiomis nuo laiko nuotraukomis – daiktus, vieną vertus, tokius senus ir trapius, kad net baisu juos ištraukti į dienos šviesą, kad nesubyrėtų, o kitą – bet kas gi bepapasakos apie tuos laikus ir mūsų mylimus asmenis, kurių rankomis buvo padaryti šie nuostabūs kūriniai, jei ne mes – tie, kuriems šiandien per šešiasdešimt? Kuo buvo jie vardu, pavarde, kokį gyvenimą nugyveno?

Taip gimė projektas „Vieno daikto istorijos“. VšĮ „Inovatyvūs kūrybiniai projektai“ organizavo kūrybinius prisiminimų žanro seminarus Kauno mieste. Šių seminarų dalyviai Kauno miesto senjorai parašė apie 40 unikalių prisiminimų istorijų – graudžių, rimtų, tragiškų ir linksmų – apie brangiausius jiems žmones: senelius, tėvelius, brolius ir seseris. Prieškaris, emigracija, karas, bėgimas, okupacijos, tremtys, sugrįžimai, sovietizacija ir t.t. Kiekviena tokia istorija – tai Lietuvos istorija.

Kiekvieną savo pasakojimą dalyviai iliustravo nuostabiais retro portretais, kuriais galite pasigėrėti ir jūs šioje mūsų svetainėje. Šį projektą iš dalies parėmė Lietuvos kultūros taryba ir Kultūros ministerija. Kūrybiniai memuarų žanro rašymo mokymai vyko visą 2014 metų rudenį, pradedant rugsėjo mėnesiu iki pat gruodžio pabaigos, viešajai įstaigai „Inovatyvūs kūrybiniai projektai“ bendradarbiaujant su Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešąja biblioteka.

Kauno senamiesčio, Panemunės ir Šilainių bibliotekose prisiminimus rašė kelios grupės vyresnio amžiaus žmonių. Tai buvo pačių įvairiausių profesijų atstovai: inžinieriai, ekonomistai, mokytojai, bibliotekininkai ir t.t. Dalyvių mokymų metu sukurti prisiminimai 2014 m. pabaigoje buvo paskelbta knygoje PDF formatu „Vieno daikto istorijos“.

Nuostabūs paveldėti iš tėvų ir senelių rankų darbo pavyzdžiai kaip audeklai, siuvinėjimai, nėriniai, medžio, keramikos dirbiniai – tai mūsų šeimų pasididžiavimas ir kultūros paveldas. Rašydami prisiminimus, mes pagerbiate tuos žmones, kurių nagingumu mes gėrimės iki šiol, išsaugodami jų vardus ir pavardes.

Jei norite, kad jūsų prisiminimai būtų išspausdinti mūsų leidžiamoje knygoje „Vieno daikto istorijos“, savo pasakojimus ir fotografijas mums siųskite į el. paštą: vitosjournal@gmail.com

Apie šio projekto pratęsimą ir organizuojamus kūrybinio rašymo seminarus sekite mūsų naujienose.

Projektą „Vieno daikto istorijos“ iš dalies parėmė Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija