Laisvieji Kauno archyvai

„Laisvės alėjos bohema: atminties vietos“. Jaunųjų tyrėjų miesto atminties tyrimai

„Jaunųjų tyrėjų miesto atminties tyrimai” – taip vadinasi galerijos „101″ inicijuotas jaunųjų tyrėjų (skirtingų sričių studentų) ir mokslininkų bendradarbiavimo projektas, skirtas miesto atminties tyrimams. Projekte, kuris vyko 2013 m. spalio - gruodžio mėnesiais, buvo tyrinėjamos atminties vietos, susijusios su Laisvės alėjos bohemos gyvenimu. Projekte itin svarbūs šie jo matmenys: bendradarbiavimas (studentų ir mokslininkų, ekspertų), jaunųjų tyrėjų praktinių gebėjimų įgyjimas ir teorinių žinių taikymas bei tyrimų skaida.

Šis projektas moksliškai pratęsia 2011 m. vykdytą meninį atminties projektą (organizatorius VDU Menų galerija „101“, kuratorė dr. Daiva Citvarienė) Laisvės alėjos erdvėse „Atminties sapnai“, kurio metu VDU naujųjų medijų meno studentai, bendradarbiaudami su profesionaliais menininkais kūrė meno projektus apie Laisvės alėjos istorinę atmintį.

Projekto tikslas – paskatinti jaunųjų tyrėjų mokslinį angažuotumą ir sudaryti sąlygas kūrybiškam mokslinių žinių taikymui praktiniuose tyrimuose.

Jaunųjų tyrėjų projektai:

- „Atminties archyvas“. Tai atsiminimų, liudijimų, archyvinės, foto ir kitos istorinės medžiagos bei artefaktų rinkimas ir publikavimas projekto bloge. Jaunieji tyrėjai rinko miestiečių (bohemos atstovų, istorikų ir kt.) pasakojimus apie Kauno miesto menininkų bendruomenes, bohemos ir kavinių kultūrą praeityje ir šiandien.

- Gidas po bohemišką Laisvės alėją. Kataloge/ekskursijos maršrute pateikiama surinkta medžiaga apie svarbiausias Laisvės alėjos bohemos atminties vietas. Čia publikuojama ne tik istorinė medžiaga, bet ir tyrimo metu surinkti individualūs prisiminimai, pasakojimai.

- Pažintinė ekskursija „Laisvės alėjos bohema“. Remiantis surinktais duomenimis katalogui, buvo surengta vieša ekskursija po Laisvės alėjos bohemos vietas. Ekskursija leido rekonstruoti praeities kultūrinius procesus, apibūdinti miesto identiteto kaitą skirtingais miesto gyvavimo etapais ir aktualizuoti jų ryšį su dabartiniais miesto kultūrinio identiteto bruožais.