Laisvieji Kauno archyvai
1921 / 1936

Karo muziejus

Alvydas Vaitkevičius: "Negaliu iškęsti nepasidalinęs su visa bendruomene keletu puslapių labai įdomių prisiminimų apie senajį mūsų Karo Muziejų.  Juos su šeima radome taip pat nuostabioje Jono Dovydaičio knygoje „Žmogaus sparnai“ (1971), skirtoje Lietuvos aviacijos užgimimui ir vystymuisi, konkrečiai – mūsų aviacijos konstruktoriui Broniui Ožkiniui.  Tai jo įspūdžiai apie pirmąjį apsilankymą Karo muziejuje pateikiami šiuose puslapiuose.

Ta proga aiškumo dėlei pridedu poros atvirukų kopijų kopijas. Vienoje  matome senojo Karo muziejaus, gana paskubomis įrengto perstačius ir sujungus buvusį rusų kazokų jojimo maniežą su šalia buvusios kazokų cervės pastatu, vaizdą. Cerkvės bokštas buvo perstatytas į Muziejaus bokštą.  Kitoje atviruko kopijoje matome abu Muziejus – senajį ir naujajį  visoje didybėje. Tai 1936 metai – senasis Muziejus dar negriaunamas, o naujasis jau pastatytas, belikę nutinkuoti. Senojo Muziejaus sodelyje po 1921 metų buvo pastatytas ir paminklas žuvusiems, ir Laisves paminklas, ir fontanas su nykštuku... – visa tai matosi šio atviruko kopijoje."